Columns HVTP

De historische vereniging publiceert vaak een column in Dorpsnieuws, het tijdschrift van de vereniging Dorpsbelangen Ten Post, dat veelal vier keer per jaar verschijnt.

Hieronder zijn ze bij elkaar gezet.

2013            Kroos op Damsterdiep
                    Graftrommel op Begraafplaats

2016            Waterschap Ten Poster Draaibrug
                    Galgenberg
                    Heer van Ten Post
                    Oude wegen en straten

2017            Nieuwe straten
                    Margaretha Deisz (bewoonster Pierewietshoukje)
                    Handelsvereniging Ten Post en Omstreken
                    Schoenmakershorn

2018            Maren en Tochten
                    Bloemen op de Armenlap
                    Plek Wisselwoningen
                    Kerk Lellens

2019            Directeurswoningen Winneweer
                    De Kronkels van de Fivel
                    250 jaar geleden in Kroddeburen
                    75 jaar Bevrijding

2020            Op de plek van de rotonde
                    Te Koop Bedrijventerrein
                    Zand onder Klei
                    Gaswinning in Ten Post en Omstreken

2021            Scheepsramp 1909
                    Plaatsnamen
                    Fivelhuizen
                    Inundatie