Gaswinning

"Niets is moeilijker dan de geschiedenis herkennen als je er nog middenin zit."
Geert Mak in een tv-documentaire in 2020.

De historische vereniging wil op deze en volgende pagina's de geschiedenis van de gaswinning in Ten Post en omstreken toch gaan beschrijven.

De gaswinning en de gevolgen daarvan hebben een enorme impact op ons dagelijks leven en dat maakt het moeilijk om dit  als "geschiedenis" te beleven. Het is nog steeds een drama waar geen eind aan lijkt te komen en waarin wij helaas en ongewenst zelf een belangrijke rol spelen.

Maar er is al zo veel gebeurd en het duurt al zo lang. We zijn vooral bezig met de zaken die op dit moment spelen en zijn daar zo diep bij betrokken dat we wat vooraf ging al dreigen te vergeten.

Hoogste tijd dus om aan de slag te gaan, en dat doen we "live". We gaan proberen met elkaar het verhaal te schrijven en dat doen we op deze website, in deze pagina's. Om te beginnen notities, die hopelijk uitgroeien tot verhalen. Eenieder kan zijn notities, verhalen en opmerkingen mailen naar hvtpeo@gmail.com en de secretaris verwerkt ze op deze website.

Met eenieder bedoelen we niet alleen de leden van HVTP, maar zeker ook eenieder die ooggetuige van deze geschiedenis is geweest.

Voorlopig hanteren we de volgende hoofdstukindeling: (CURSIEF = Nog leeg)

01. Het begin van de aardgaswinning in ons gebied15. Eerste reeks versterkingsadviezen, november 2017

16. De wisselwoningen

17. Verbetering van de leefbaarheid


27. Versterking gemeenschapsgebouwen


29. Het vertrek van aardgas uit onze huishoudens