Kronieken

 In ons gebied werden twee historisch belangrijke kronieken geschreven.

1. De middeleeuwse kroniek van de abten van de abdij Bloemhof in Wittewierum.

2. De kroniek van Johan Rengers van Ten Post van rond 1600.


In deze traditie hebben in meer recente tijden streekgenoten een eigen kroniek geschreven.B.H. Wiersema, breken of bouwen

H. Staal, 1913 - 1924

Tamme Hendrik Afman, lief en leed van een onderduiker

Henk Veldman, weerkroniek

Tine Bolhuis vd Laan, 'n riemke over Ten Post

G. van Rijmhove, een rijm over Ten Post en het snelverkeer