Kroniek van Johan Rengers van Ten Post

Afbeelding in deel 3
Rond 1850 zijn de werken van Johan Rengers voor het eerst uitgegeven. Tot dan waren er alleen de manuscripten. De uitgegeven werken zijn door Google gedigitaliseerd en te raadplegen via Delpher en/of Google Books.

Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers van Ten Post, uitgegeven door Mr. H.O. Feith, Archivaris der Provincie Groningen

Deel 1. Kronijk te Groningen,  bij A.L. Scholtens. 1852

Deel 2. Kronijk te Groningen,  bij A.L. Scholtens. 1852

Deel 3. Verhandeling van "den standt en politie der Ommelanden" en Brieven van Ubbo Emmius te Groningen,  bij A.L. Scholtens. 1853