Algemeen

In onze streken werden in het verre verleden twee belangrijke kronieken geschreven. Beide zijn bewaard gebleven en beide zijn van groot belang voor onze kennis van het verdere verleden.

De eerste en de derde abt van de abdij Bloemhof schreven de "Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum". In deze kroniek wordt ver,eldt wat er speelde in het klooster en de streek, maar ook in de katholieke kerk en de wereld van de twaalfde eeuw. En dat is uniek. Overstromingen en Kruistochten. Rechtzaken en Oorlogen. Maar ook de persoonlijke overwegingen van abt Emo over goed en kwaad.

Johan Rengers van Ten Post schreef een kroniek, waarmee hij vooral wilde aantonen dat de Ommelanden niets met de stad Groningen te maken hebben. Hij beschreef de geschiedenis van de Ommelanden als vrije Friese zeelanden en die van de stad als van oorsprong Drents dorp.

Maar er zijn in Ten Post en omstreken ook andere kronieken geschreven. Die beschrijven de kleine geschiedenis, hier ter plaatse.
Wij zijn blij ze hier (binnenkort) te kunnen publiceren, want ze zijn vaak net zo boeiend om te lezen als die grote.