Kroniek Versterkt Ten Post

 De versterkingsoperatie die op dit moment de dorpen Ten Post en Lellens voor een groot deel in zijn greep heeft, en waaraan Winneweer, Kröddeburen en Wittewierum ook niet zullen kunnen ontkomen, heeft inmiddels zijn eerste resultaten opgeleverd.

Deze ingrijpende operatie is voor veel bewoners een zware opgave en dat is dan nog maar zwak uitgedrukt. Maar zij biedt ook perspectief op een kwaliteitsverbetering van onze woningen en onze woonomgeving en is daarmee een belangrijke fase in de bebouwingsgeschiedenis van ons gebied.

Het is van belang zicht te houden op dat perspectief. De historische vereniging wil daaraan een bijdrage leveren door de verandering van woningen en woonomgeving te laten zien als een stap vooruit, die niet los staat van de bebouwingsgeschiedenis tot nu toe.

We willen de komende jaren periodiek een “glossy” magazine huis aan huis te verspreiden. Daarin worden alle gerealiseerde versterkingen getoond met een korte beschrijving van de versterking en een beschrijving van de voorafgaande geschiedenis van het gebouw, vooral met historische foto’s.

Naast die beschrijvingen van woningen of groepen woningen willen we ook andere bouwsels of gebouwen beschrijven, van wierden via heerden en borgen naar kerken, molens, bruggen, scholen, fabrieken. Zo kan een complete bebouwingsgeschiedenis van ons gebied ontstaan.

Als we straks samen de versterking gaan afronden willen we van de artikelen in de ondertussen verschenen afleveringen een geheel maken.  Een boek met de geschiedenis van de bebouwing van ons gebied, die we dan zeer zeker als onze eigen geschiedenis zullen zien. Een kroniek van versterkt Ten Post.

Iedereen kan hieraan meewerken. Is jouw woning inmiddels versterkt? Stuur ons foto’s en een of meer korte verhaaltjes, dan nemen we dat (eventueel in overleg aangepast) in de eerstvolgende aflevering op. Maar je kunt die beschrijving ook aan ons overlaten. We zullen dat in ieder geval in overleg met jou doen.

Maar je kunt ook meer! Het is duidelijk dat zo’n uitgave veel werk met zich meebrengt. De historische vereniging wil dit dan ook graag samen met andere bewoners doen. Wil jij als fotograaf, schrijver of redacteur (of een combinatie daarvan) hieraan meewerken? Je bent meer dan welkom!

 

Vadan de Bruijn,                                                                                           hvtpeo@gmail.com
secretaris HVTP                                                                                             hvtp.nl