Derde reeks versterkingsadviezen, voorjaar 2021

In januari 2019 ontvingen de bewoners van de woningen die in 2017 geïnspecteerd werden een brief van de nationaal coördinator en de oud-burgemeester van de sinds 1 januari voormalige gemeente Ten Boer, waarin hen verteld werd dat hun woning op grond van het omstreden maar toch gehanteerde rekenmodel een niet verhoogd, een licht verhoogd of een verhoogd risico heeft.

Volgens de brief zegt dit niets over of een woning versterkt moet worden. Dat moet blijken uit de inspecties, die inmiddels is uitgevoerd. Een herberekening is echter nodig omdat de normen gewijzigd zijn naar aanleiding van de afbouw van de gaswinning. De reeds geïnspecteerde woningen hebben daarbij geen prioriteit.

Nadat er een hele tijd niets gebeurde begon men in het voorjaar 2020 toch met het gaan opvolgen van de versterkingsadviezen die voor de woningen in Winneweer, Lellens en Ten Post-Zuid.
Voor de woningen in Wittewierum, Kröddeburen en Ten Post-Noord (excl. Nije Buurt) blijft het afwachten.

In december 2020 komt daar meer duidelijkheid over, als uitvloeisel van het akkoord tussen Rijk en Regio over versterken en perspectief waarmee in totaal 1,5 miljard euro gemoeid zou zijn.

In een online-presentatie, omdat bijeenkomsten vanwege de pandemie niet mogelijk zijn, worden de inwoners van Ten Post geïnformeerd.

De woningen in Kröddeburen en Ten Post-Noord (excl. Nije Buurt) worden nu aangeduid als "Het Oude Lint". Voor de woningen in het Oude Lint en die in Wittewierum betekent dit dat de eigenaren niet kunnen kiezen voor versterking conform de oude norm, omdat zij officieel nooit een versterkingsadvies overeenkomstig die oude norm hebben gehad. Deze woningen die allemaal al lang geleden geïnspecteerd zijn worden nu dus beoordeeld conform de nieuwe norm. De nieuwe norm is door het afbouwen en stoppen met de gaswinning beduidend lager, omdat men geen zware bevingen meer verwacht. Daarmee zouden de eigenaren in aanmerking voor een tweetal vergoedingen die samen  € 17.000,- bedragen. Dit zou tot een rechtsongelijkheid in de woonplaats Ten Post leiden. De woningen  aldaar die officieel wel een versterkingsadvies conform de oude norm hebben gehad krijgen immers nog een derde vergoeding van € 13.000,-. Om die rechtsongelijkheid te voorkomen en alle Ten Posters gelijk te behandelen, wordt deze derde vergoeding ook aan de woningen in het Oude Lint en in Wittewierum toegekend.