Versterking woningen Nije Buurt

De versterking van de woningen in de Nije buurt is een lang en dramatisch verhaal dat begon in 2016 en is nog lang niet afgelopen.

Over de aanloop naar het besluit tot sloop en nieuwbouw van zowel de huurwoningen als de woningen in particulier bezit, de koopwoningen, valt nog heel wat te zeggen.

Met uitzondering van de 8 in 2014 nieuwgebouwde huurwoningen in de Johan Rengersstraat worden alle huurwoningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

De versterking van die 8 woningen vormde in 2020 het begin van de versterkingsoperatie in de Nije buurt. In de woningen werden met name de verbindingen tussen bouwonderdelen versterkt.
De voltooiing van de versterking werd feestelijk gevierd. Alle woningen kregen een vlag en vlaggenstok en er verscheen een bericht in de versterkingskrant:

Feestelijke oplevering acht versterkte woningen Johan Rengersstraat
Op dinsdag 7 juli 2020 vond de feestelijke oplevering plaats van 8 versterkte woningen aan de Johan Rengersstraat. In een paar maanden zijn de woningen versterkt en is de aardbevingsschade hersteld. Om dit te vieren hadden alle bewoners de vlag uit en stond er een ijscokar in de straat. Er waren korte toespraken van directeur-bestuurder Matthieu van Olffen, wethouder Roeland van der Schaaf en directeur van NCG Peter Spijkerman. Met de nieuwbouw in de Tammingastraat is dit de tweede set aardbevingsbestendige woningen van Wierden en Borgen en Ten Post. 


Begin februari 2021 begon de sloop van de huurwoningen in de Jan Zijlstraat. De meeste hadden toen al lang leeggestaan. Voorafgaand aan de sloop was men weken bezig om de leidingen die er voorlangs liepen weg te halen.Op 24 februari 2021 werd de omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen in de Oldenhuisstraat (3 t/m 13) en 10 woningen in de Jan Zijlstraat (4 t/m 26) verleend.Video van sloop huurwoningen Jan Zijlstraat 9 maart 2021