Tweede reeks versterkingsadviezen, voorjaar 2020

in bewerking

uit onze tijdlijn:

In januari 2019 ontvingen de bewoners van de woningen die in tussen juli 2017 en eind 2018 geïnspecteerd werden een brief van de nationaal coördinator en de oud-burgemeester van de sinds 1 januari voormalige gemeente Ten Boer, waarin hen verteld werd dat hun woning op grond van het omstreden maar toch gehanteerde rekenmodel een niet verhoogd, een licht verhoogd of een verhoogd risico heeft.
Volgens de brief zegt dit niets over of een woning versterkt moet worden. Dat moet blijken uit de inspecties, die inmiddels is uitgevoerd. Een herberekening is echter nodig omdat de normen gewijzigd zijn naar aanleiding van de afbouw van de gaswinning. De reeds geïnspecteerde woningen hebben daarbij geen prioriteit.