Tweede reeks versterkingsadviezen, voorjaar 2020

In januari 2019 ontvingen de bewoners van de woningen die in 2017 geïnspecteerd werden een brief van de nationaal coördinator en de oud-burgemeester van de sinds 1 januari voormalige gemeente Ten Boer, waarin hen verteld werd dat hun woning op grond van het omstreden maar toch gehanteerde rekenmodel een niet verhoogd, een licht verhoogd of een verhoogd risico heeft.

Volgens de brief zegt dit niets over of een woning versterkt moet worden. Dat moet blijken uit de inspecties, die inmiddels is uitgevoerd. Een herberekening is echter nodig omdat de normen gewijzigd zijn naar aanleiding van de afbouw van de gaswinning. De reeds geïnspecteerde woningen hebben daarbij geen prioriteit.

Nadat er een hele tijd niets gebeurde begon men in het voorjaar 2020 toch met het gaan opvolgen van de versterkingsadviezen die voor de woningen in Winneweer, Lellens en Ten Post-Zuid. Daarbij was onduidelijk overeenkomstig welke norm dit zou gebeuren.

In december 2020 komt daar meer duidelijkheid over, als uitvloeisel van het akkoord tussen Rijk en Regio over versterken en perspectief waarmee in totaal 1,5 miljard euro gemoeid zou zijn.

Voor de woningen in Winneweer, Lellens en Ten Post-Zuid betekent dit dat de eigenaren kunnen kiezen tussen versterken conform de oude norm, de lopende operatie, of voor herbeoordeling conform de nieuwe norm. De nieuwe norm is door het afbouwen en stoppen met de gaswinning beduidend lager, omdat men geen zware bevingen meer verwacht. De eigenaren die afzien van versterking conform de oude norm komen in aanmerking voor een drietal vergoedingen die samen  € 30.000,- bedragen.