Quick scan veiligheid woningen

In 2015 vonden veiligheidsinspecties plaats, op basis van het exterieur van de woningen, met de vraag: "Zijn er onderdelen aan het gebouw die direct gevaar kunnen opleveren bij een stevige aardbeving?".

Toen eenmaal duidelijk was dat er noodzaak bestond om de woningen in het aardbevingsgebied te versterken, was ook duidelijk dat dit heel veel tijd ging vergen. Daarom besloot men om met spoed de eenvoudig op te sporen ergste risico's aan te pakken.

Een groep studenten trok door onze straten en maakten foto's van wat zij zagen als mogelijke risico's. Dat gebeurde vanaf de openbare weg en dit was vooraf per brief gemeld aan de bewoners.
Soms vroegen ze permissie om vanuit iemands tuin foto's te maken.

In bureaustudie gingen deskundigen met dit fotomateriaal en met bij de gemeente beschikbare bouwkundige informatie over de woningen (bouwaanvragen e.d.) aan de slag om risico's te detecteren. Waar nodig vond een aanvullende inspectie binnen plaats en daarvoor werd soms ook wel iets opengebroken om een verborgen constructie te kunnen inspecteren.

Alle bewoners/eigenaars van de woningen ontvingen in 2016 een rapport van minimaal 10 pagina's met de conclusie of er wel of niet maatregelen moesten worden genomen.

Die maatregelen hadden vooral betrekking op schoorstenen, maar ook op balkons e.d.

Schoorstenen die als risicovol werden gezien konden gestut, verwijderd of vervangen worden. Bij vervanging ging het om het slopen van de zware gemetselde schoorstenen inclusief het rookkanaal en fundering op de bovenverdieping of zolder en het terugplaatsen van een lichtgewicht aluminium replica, bekleed met steenstrips.

Dat geldt met name voor de schoorstenen en daarom ontstond er in 2016 een derde golf van bouwactiviteiten waarin per huis de schoorstenen werden verwijderd of vervangen door lichtgewicht exemplaren.

Beurtelings ziet het er bij de betrokken huizen ongeveer hetzelfde uit:
Er komt eerst een WC'tje, dan een puincontainer, gevolgd door bouwhekken, steigers en watertanks om de steigers te verzwaren.
Dan komen een hoogwerker en de werkbusjes van de bouwers die de schoorsteen (of schoorstenen) gaan slopen en een met zijl afgedekt gat achterlaten.
Na een tijdje komt de nieuwe schoorsteen en de hoogwerker en de werkbusjes zijn er dan ook weer.
Helaas was het niet mogelijk om van de stenen van de oorspronkelijke schoorsteen steenstrips te maken voor de nieuwe schoorsteen. Dat was wel de bedoeling. De schoorsteen heeft dan ook een afwijkende kleur of formaat stenen.
Vervolgens duurt het een tijdje voordat de steiger wordt weggehaald, en de puincontainer, en de bouwhekken en het WC'tje.

In enkele gevallen is de spoedmaatregel uitgesteld tot de definitieve versterking of sloop/nieuwbouw. Mogelijk zijn er anno 2020 nog maatregelen die nog steeds niet zijn uitgevoerd.

Door de maatregelen uit deze quick-scan werd de architectuur van veel woningen beperkt of ingrijpend aangetast. Toen dit al doende duidelijk werd greep de provincie in. Het was niet meer toegestaan om zonder vergunning schoorstenen te verwijderen. Maar toen waren er al een aantal verdwenen. 

Kröddeburen:

Nieuwe schoorsteen:
Eestumerweg 51 (2x), 55 (2x)
Stadsweg 97

Schoorsteen verwijderd:
Eestumerweg 55 (keukenschoorsteen)
Stadsweg 60 (keukenschoorsteen), 64, 70, 72