Quick scan veiligheid woningen

 in bewerking

uit onze tijdlijn:

In 2015 vonden veiligheidsinspecties plaats, op basis van het exterieur van de woningen, met de vraag: "Zijn er onderdelen aan het gebouw die direct gevaar kunnen opleveren bij een stevige aardbeving?". Dat geldt met name voor de schoorstenen en daarom ontstond er in 2016 een derde golf van bouwactiviteiten waarin per huis de schoorstenen werden verwijderd of vervangen door lichtgewicht exemplaren.

Beurtelings ziet het er bij de betrokken huizen ongeveer hetzelfde uit: Er komt een WC'tje, een puincontainer, bouwhekken, steigers, watertanks om de steigers te verzwaren, werkbusjes, de nieuwe schoorstenen, etcetera.