Het begin van de aardgaswinning in ons gebied

 in bewerking


uit onze tijdlijn:

29 mei 1959
In Kolham wordt het eerste Groningse aardgas gevonden. Op 11 juli wordt het eerste gas gewonnen. Ook onder onze omstreken zit veel gas in de bodem. Men besluit om heel Nederland op het aardgasnet aan te sluiten, het begin van een ontwikkeling die naarmate de tijd vorderde een steeds grotere impact op onze leefomgeving heeft.

uit Limburgsch dagblad 26 juli 1963
in artikel: Periode van opsporing afgesloten EXPLOITATIE GASBEL BEGONNEN

Een intensiever seismisch onderzoek leidde in eerste instantie tot het verrichten van de boring nabij Ten Boer in 1955. Daarbij werd de aanwezigheid van een gasvoerende laag aangetoond. Deze aantoning werd in 1961 bij een verdieping van deze put bevestigd.

NvhN, 10-12-1954
NvhN, 24-10-1955NvhN, 16-06-1956


Ook veel later werd nog bodemonderzoek gedaan.

Hinderikus Kooistra Jzn vertelde het volgende verhaal:

"In de hele Provincie Groningen en ook in een stukje Friesland werden om de 500 meter een soort boorgaten gemaakt van 20 m diep. Dus ook in onze omgeving.
Hiervoor gebruikten ze springstof. Dit werd verplaatst door legervoertuigen.
Zal rond 1968/1970 zijn geweest.
Er zat een opslag van deze springstoffen in het weiland van mijn vader Jan Kooistra.
Het was ongeveer halverwege de laan, nu Lellenstermaar. Aan de linkerkant.
De Nam huurde 1,5 bunder land van mijn vader.
In de grond zaten betonnen kelders (bakken) van 2 bij 2 meter. Ze lagen 5 meter uit elkaar.
Alles is er later weer netjes uitgehaald."

Betsie Keuning vertelde dat zij zich die legervoertuigen, die de laan inreden, herinnerde. En ook dat er wat in het land zat, maar ze wist niet wat. Legergeheim? 

In het Nieuwsblad van het Noorden van 7 april 1967 stond het volgende:


Mogelijk is dat aanvullend seismisch onderzoek hetgeen waarvan Hinderikus schatte dat het rond 1968/1970 plaats vond.

In een lijst van Hinderwetvergunningen vonden we het volgende:
1970-1979, Lellens, Lellenstermaar, Opslagplaats, NAM

Over de opzet van een mogelijk soortgelijk onderzoek op de waddeneilanden lezen we in de Provinciale Drentsche en Asser courant 22 mei 1947:
In het Nieuwsblad van het Noorden van 30-06-1981 stond het volgende artikel:


Een soortgelijk onderzoek als dat waarover Hinderikus sprak. Ruim 10 jaar later en nu met vibratoren i.p.v. springstof.