De schadeafhandeling

 in bewerking


Omdat bij bijna alle huizen aardgaswinning gerelateerde schade ontstond werden bij al die huizen reparaties uitgevoerd.Scheuren in de muur worden bestreden met "wokkels" die tussen twee lagen metselsteen worden ingemetseld. Daartoe wordt eerst de voeg diep uitgeslepen (foto links), waarna de wokkels worden ingemetseld en de muur weer gevoegd (foto rechts).

De wokkel bij de uitgeslepen voeg