De komst van aardgas in onze huishoudens

 Een artikel van Paul van der Steen in het Historisch Nieuwsblad 12/2018 begint met de volgende zin:

"In hoog tempo schakelde Nederland in de jaren zestig over van steenkool op aardgas. Binnen vijf jaar had 80 procent van de huishoudens een gasaansluiting."

Hoe zag dat er uit en dan natuurlijk met name in ons gebied.

NvhN, 30-07-1960
Uit het artikel hiernaast blijkt dat er een aardgasbedrijf Fivelingo was opgericht en kennelijk moest de gemeente er over beslissen of de dorpen zouden worden aangesloten op aardgas.
Eerst wilden zij weten hoe de bevolking daar over dacht, vandaar een enquête.Betsy Keuning:
"Voordat wij aardgas hadden, hadden we kolenkachels en kookten we met een tweepits gasstel met butagasflessen."
Het was natuurlijk een hele operatie om het aardgas naar alle woningen te brengen.

De Firma H. Woldhuis & Zn speelde daarbij een belangrijke rol. Het in 1922 opgerichte bedrijf had dat ook al bij de komst van leidingwater naar Ten Post. 

Henk Woldhuis, kleinzoon van de stichter van het bedrijf, herinnert zich dat zijn vader soms 3 à 4 keer per dag met mensen naar de stad moest zodat ze daar gaskachels e.d. uit konden zoeken.

Henk Veldman:
"In 1964 zaten wij met het gezin in een zomerhuisje en toen we terugkwamen bleek een gasleiding door de tuin gelegd te zijn. Daarna kregen we snel gaskachels. De gaskachel in de voorkamer doet het nog steeds goed. Die in de woonkamer is in januari 2001 vervangen."

Toen de gasleidingen in de huizen werden aangelegd, werd daarvoor gebruik gemaakt van plastic leidingen. Deze werden later onveilig geacht en vervangen door koperen leidingen.

Teije Penninga:
"De enige persoonlijke herinnering die ik er zelf aan heb is dat toen wij in 1980 in ons huis kwamen wonen er pvc gasleidingen aanwezig waren.
Het was toen bekend dat zoiets niet meer mocht. Alles moest koper in mantelpijp worden.
We hebben toen voordat we er gingen wonen nieuwe koperen leidingen door de bestaande pvc buizen geschoven. Dat ging best heel goed.
Woldhuis heeft het buizenstelsel voor 7 gaskachels afgeperst en goedgekeurd.
Later kon je de kosten van het feest bij het gasbedrijf indienen. Die hebben dat toen netjes betaald."

Teije vond hierover de volgende brieven in zijn archief: