De bodemdaling en de schade daardoorBron: NAM interactieve kaart

bruine lijnen:         Bodemdaling van 1972 tot 2013
blauwe lijnen:        Prognose bodemdaling tot 2080
oranje vierkantjes: NAM Productielocaties

Op het kaartje hierboven is de visie van de NAM op de bodemdaling aangegeven.

Het kaartje leert ons dat in de visie van de NAM ons gebied de helft is van het gebied met de meeste bodemdaling, zowel voor de daling van 1972 tot 2013 als voor de verwachte daling tot 2080.


Het kaartje hiernaast komt uit de enorme stapel rapporten die de minister Kamp uit het tweede kabinet Rutte in 2014 naar de kamer stuurde.

Het betreft de verwachte uiteindelijke bodemdaling. Ons gebied ligt op dit kaartje in het gebied met de op twee na meeste bodemdaling, van 42 tot 46 centimeter. Voor ons gebied weinig verschil met de huidige visie van de NAM.uit onze tijdlijn:


1975
De NAM erkent dat de bodemdaling in ons gebied een gevolg is van de aardgaswinning.


Nederlands dagblad, 16-12-1981