De wisselwoningen

Omdat naar verwachting tijdens de versterkingsoperatie veel bewoners tijdelijk hun huis uit zullen moeten, zullen er wisselwoningen gebouwd gaan worden.

Het gemeentebestuur willen dat elk dorp zijn eigen wisselwoningen krijgt, zodat er geen tijdelijke ontvolking van de dorpen zal plaatsvinden en de bewoners verbonden blijven met hun dorp.

uit NAM Nieuwsbrief 30 november 2017:Binnenkort start ook het versterken van corporatiewoningen in Ten Post. Er is inmiddels besloten waar de tijdelijke huisvesting in Ten Post zal komen. naar verwachting zal de tijdelijke huisvesting in april worden opgeleverd.

In december 2017 wordt de beoogde locatie voor de bouw van 60 wisselwoningen door de gemeente met de omwonenden (Jan Zijlstraat en Rijksweg (Nije Streek)) besproken. Er is veel weerstand bij de bewoners.

Begin februari 2018 werd er een inloopbijeenkomst in de Hoeksteen georganiseerd waar de bewoners hun voorkeur voor een van de in kaart gebrachte mogelijke locaties konden kenbaar maken. Er werden 202 voorkeuren ingediend. 

Op 22 februari 2018 maakte wethouder Annie Postma tijdens een dorpsbijeenkomst in de Hoeksteen bekend dat B&W Ten Boer aan de Nationaal Coördinator Groningen hebben voorgesteld om de benodigde 60 wisselwoningen te spreiden over twee locaties: Veninga aan de Rijksweg ten Noorden van het dorp, en een aan de Woldjerweg ten Zuidoosten van het dorp.

Voor de eerste wisselwoningen wordt de locatie langs de Rijksweg tussen Ten Post en Schoenmakershorn gekozen. Daar worden 32 wisselwoningen gebouwd. De bouw begon in oktober, daags nadat in een dorpsbijeenkomst in het dorpshuis 't Holt gesteld werd dat dat nog wel een klein jaar zou duren om een spookdorp te voorkomen.


Het gepresenteerde plan

Wisselwoningen in aanbouw


In oktober 2019 wordt de eerste wisselwoning in gebruik genomen. De rest zal waarschijnlijk nog lang leeg staan, want de planvorming voor sloop/nieuwbouw schiet niet op.

In 2019 kregen de Wisselwoningen een eigen straatnaam: Huisburen, naar het middeleeuwse dorpje dat hier aan de andere kant van het Damsterdiep lag.