De wisselwoningen

Omdat naar verwachting tijdens de versterkingsoperatie veel bewoners tijdelijk hun huis uit zullen moeten, zullen er wisselwoningen gebouwd gaan worden.

Het gemeentebestuur willen dat elk dorp zijn eigen wisselwoningen krijgt, zodat er geen tijdelijke ontvolking van de dorpen zal plaatsvinden en de bewoners verbonden blijven met hun dorp.

De eerste groep wisselwoningen in Ten Post

uit NAM Nieuwsbrief 30 november 2017:Binnenkort start ook het versterken van corporatiewoningen in Ten Post. Er is inmiddels besloten waar de tijdelijke huisvesting in Ten Post zal komen. naar verwachting zal de tijdelijke huisvesting in april worden opgeleverd.

In december 2017 wordt de beoogde locatie voor de bouw van 60 wisselwoningen door de gemeente met de omwonenden (Jan Zijlstraat en Rijksweg (Nije Streek)) besproken. Er is veel weerstand bij de bewoners.

Begin februari 2018 werd er een inloopbijeenkomst in de Hoeksteen georganiseerd waar de bewoners hun voorkeur voor een van de in kaart gebrachte mogelijke locaties konden kenbaar maken. Er werden 202 voorkeuren ingediend. 

Op 22 februari 2018 maakte wethouder Annie Postma tijdens een dorpsbijeenkomst in de Hoeksteen bekend dat B&W Ten Boer aan de Nationaal Coördinator Groningen hebben voorgesteld om de benodigde 60 wisselwoningen te spreiden over twee locaties: Veninga aan de Rijksweg ten Noorden van het dorp, en een aan de Woldjerweg ten Zuidoosten van het dorp.

Voor de eerste wisselwoningen wordt de locatie langs de Rijksweg tussen Ten Post en Schoenmakershorn gekozen. Daar worden 32 wisselwoningen gebouwd. De bouw begon in oktober, daags nadat in een dorpsbijeenkomst in het dorpshuis 't Holt gesteld werd dat dat nog wel een klein jaar zou duren om een spookdorp te voorkomen.


Het gepresenteerde plan

Wisselwoningen in aanbouw


In oktober 2019 wordt de eerste wisselwoning in gebruik genomen. De rest zal waarschijnlijk nog lang leeg staan, want de planvorming voor sloop/nieuwbouw schiet niet op.

In 2019 kregen de Wisselwoningen een eigen straatnaam: Huisburen, naar het middeleeuwse dorpje dat hier aan de andere kant van het Damsterdiep lag.

De tweede groep wisselwoningen in Ten Post

In Januari 2021 werd begonnen met de voorbereiding voor de plaatsing van nog eens 60 wisselwoningen in Ten Post. Dat gaat gebeuren op de locatie die eerder als AMCA-locatie besproken werd en die in het eerdere overleg tussen dorp en gemeente al als reserve-locatie was vastgesteld.
De locatie is gelegen aan de B. Kuiperweg naast nr 33, waar sinds kort houthandel Reinders gevestigd is.

In een eerste fase worden er 36 gebouwd, maar er is een planning voor 60.
Deze woningen zijn nodig om de sloop-/nieuwbouw in de Nije Buurt binnen "redelijke" tijd te kunnen realiseren. De woningen zijn ook bedoeld voor de versterking van het dorp Woltersum.

In februari organiseert de historische vereniging een wedstrijd om een straatnaam voor deze tweede groep wisselwoningen vast te stellen:

Alle Ten Posters waarvan het emailadres beschikbaar was hebben een mail ontvangen met een oproep om a. voorstellen voor een nieuwe straatnaam op te sturen en b. om de mail naar andere Ten Posters door te sturen. In hoeverre dat laatste gebeurd is weet ik niet, maar ik weet wel dat er 38 voorstellen voor een straatnaam werden gedaan.

Die voorstellen zijn vervolgens aan alle inzenders voorgelegd met de vraag om voor zichzelf een top drie vast te stellen en op te sturen. Op basis van die persoonlijke top-drieën is een dorps-top-drie vastgesteld:
1. Fivelhuizen een idee van Marco van Dijk
2. Wisselstee een idee van Marina Werkman
3. Borgburen een idee van Wietse de Boer
De drie “winnaars” hebben inmiddels een presentje ontvangen en de naam Fivelhuizen is aan de gemeente doorgegeven en zal t.z.t. op de naambordjes verschijnen.

30 maart 2021

De wisselwoningen voor Lellens

Begin 2021 is een bouwvergunning aangevraagd voor de plaatsing van 11 tijdelijke woningen en een container op het perceel achter Borgweg 28. De vergunning werd verleend op 24 februari.

23 februari 202115 maart 2021
17 maart 2021
De wisselwoningen voor Winneweer


Begin 2021 is een bouwvergunning aangevraagd voor de plaatsing van 12 tijdelijke woningen en een container op een perceel bij Mudaheerd, Delleweg 9 onder Loppersum. De vergunning werd verleend op 24 februari.

Op 8 juni 2021 wordt opnieuw een bouwvergunning verleend. Bouwplek is nu het eerste weiland links langs de Delleweg, achter het café.