Eerste reeks versterkingsadviezen, november 2017

 in bewerking

uit onze tijdlijn:

donderdag 2 november 2017
Tijdens een bijeenkomst in het Buurhoes in Ten Boer werden de bewoners van de in 2016 geïnspecteerde woningen geïnformeerd over de versterkingsadviezen voor hun woningen. Voor 25 woningen is dat het advies om de woning door nieuwbouw te vervangen omdat versterken te ingrijpend zou zijn. Vrijwel alle bewoners zullen voor de versterking hun woning tijdelijk moeten verlaten. Daarvoor worden 60 wisselwoningen gebouwd.