Eerste reeks versterkingsadviezen, november 2017

Op donderdag 2 november 2017 werden de bewoners van de in 2016 geïnspecteerde woningen, tijdens een bijeenkomst in het Buurhoes in Ten Boer, geïnformeerd over de versterkingsadviezen voor hun woningen.

Dit betrof de naoorlogse woningen in de volgende straten: Johan Rengersstraat, Veldmanstraat, Tammigastraat, Tuwingastraat, Oldenhuisstraat, Jan Zijlstraat, welke te samen als Nije Buurt worden aangeduid.

Voor 25 particuliere woningen is dat het advies om de woning door nieuwbouw te vervangen omdat versterken te ingrijpend zou zijn.

De andere particuliere woningen moeten ingrijpend versterkt worden.
Naderhand bleek het niet mogelijk de woningen te versterken zonder ernstig toe te geven op het woongenot. Daarom kregen ook die woningen het advies sloop/nieuwbouw.

Ook de huurwoningen moeten ingrijpend versterkt worden. Men denkt aan externe versterking.
Een corset van staal moet de woning bij elkaar houden en wordt verborgen achter een voorzetmuur. De bouwplannen daarvoor zijn al klaar, maar nog niet vastgesteld.
Later bleek het realistischer om voor sloop/nieuwbouw te gaan, met uitzondering van de nieuwe woningen uit 2014 in de Johan Rengersstraat waarvoor maar een beperkte versterking nodig is. 

Voor de bewoners die tijdelijk niet in hun huis kunnen wonen of tijdelijk geen huis hebben worden 60 wisselwoningen gebouwd.